Chimes Nationaal

Na de opstart van Chimes in 2018 bleef de vzw groeien en evolueren naar 5 lokale takken aan verschillende faculteiten Geneeskunde doorheen Vlaanderen. Om samenwerking en eendracht tussen de takken te garanderen, werd Chimes Nationaal opgericht. Het bestuur bestaat uit 5 oud- en huidige masterstudenten aan verschillende faculteiten, met allen ervaring bij een lokale tak. Samen zorgen ze voor alle administratieve en boekhoudkundige taken en trachten ze samenhorigheid te creëren tussen de verschillende takken.

image